Návštěv :
Celkem : 3041
Týden : 7
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 09.12.2018 16:08:16

Administrace

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

        Jako každoročně, tak i v roce 2018 proběhly akce hlavně pro děti z místní MŠ a ZŠ. Ti nejmenší mi vyprávěli  zážitky z divadelního představení v Brně - Mach a Šebestová.Přečetla jsem jim ještě příběh z knihy Miloše Macourka - Mach a Šebestová, k tomu ještě video. Dále jsme si povídali jak zacházet s knihou, děti zpívaly. Bylo to hezké setkání.

        Pro ty starší bylo povídání o jaru a velikonocích. Proběhlo čtení z knihy Jana Wericha - Fimfárum, od Zuzany Šestákové - Laskavé pohádky od starého dubu. Žáčci si vybrali knihy od Eduarda Petišky a každý si vybral nějaký úryvek, který přečetl. Opět byl vyhodnocen nejpilnější čtenář za předchozí rok. Tyto akce s dětmi bývají velmi pohodové, děti jsou při nich úžasné. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

       V roce 2017 proběhlo několik akcí pro děti v knihovně.Těm nejmenším se moc líbila upoutávka na pohádky od Christiana Andersena. Četla jsem dětem úryvek z knihy Eduarda Petišky - Jak se Martínek ztratil.

        Při čtení o medvídkovi Pú si děti vyzkoušely maňáska medvídka, moc se jim to líbilo.

        Se školními dětmi jsme si povídali o velikonočních zvycích, proběhla ukázka nových knih, z některých jsme si četli.

U starších žáčků bylo hlavním tématem -  pověsti o Borkovanech a našem regionu. Přečetla jsem jim několik úryvků z kroniky mého prapředka - o životě v regionu kolem obce Diváky v 19. století. Dozvěděli se také zajímavosti o Martinicích a Časkovci. Přečetla jsem jim také pověst o Maryši /Mrštík/. Bylo toho hodně a děti to kupodivu zajímalo.

        Na těchto akcích bývá hodnocení nejpilnějšího dětského čtenáře.

Každoročně probíhá v měsíci březnu registrace nového čtenáře zdarma.

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Z akce "Březen měsíc čtenářů" pro děti MŠ a ZŠ ve dnech  17. a 18.3.2016. Četli jsme si pohádky, povídali o Velikonocích, pouštěli pohádky a děti si prohlédly výstavku starých hraček. Setkání s dětmi,

bylo, jako vždy velmi pěkné.

Na velikonoční svátky v neděli 27.3.2016 byla současně s výstavou kraslic otevřena i knihovna, kde byla umístěna výstava starých hraček.

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

        V rámci  "Březen, měsíc knihy" opět probíhalo čtení 17.3.2015 pro děti z MŠ pro žáky ZŠ 23.3.2015. Akce proběhla ve třech etapách.

      Dětem z MŠ jsem četla z roztomilé knížky od Lenky Lemanové: "Madlenka a brejličky". Potom jsem četla z knihy Františka Nepila: "Tatínek se vyplatí". V této knize se píše hlavně o rodině a tak jsme si o rodině povídali, děti byly pozorné a reagovaly na téma o kterém jsem jim četla.

     Žákům první, druhé a třetí třídy jsem četla několik kapitol z knihy Bohumila Říhy: "Vítek". U čtení jsem se s dětmi střídala. Zbyla nám také chvilička na pohádku na videu: "Maková panenka".

     Čtvrťáci a páťáci si přáli číst od F.Háje: "Školák Kája Mařík". Povídali jsme si o době, ve které se popisuje dětství Káji Maříka. Poté jsem si pro ně připravila povídání o výrobě a užití papyrusu, dále něco o významu knihy. Postupně celou cestu od rukopisu až po výrobu knihy - o tisku, o obalu knihy, ilustraci, co je prolog, epilog, rodný list knihy, čárový kód atd. Měla jsem dobrý pocit, žáky to bavilo, chválím je za pozornost. Nakonec byl vyhodnocen nejlepší dětský čtenář za rok 2014. Stal se jím čtvrťák Libor Procházka.Děti také zaujala video ukázka "Iluze, co dokáže mozek". Určitě si na podzim setkání zase zopakujeme.

 

 

 

 

  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

 


 

     A je tu zase týden knihoven od 30.9. - 4.10.2013. Celé dopoledne v pátek 4.10. bylo věnováno dětem z MŠ a ZŠ v Borkovanech. Sešli jsme se v naší knihovně.

     Těm menším  jsem četla pohádky a básničky od Jiřího Žáčka, dále pohádku od Zdeňka Milera: "O zvědavém štěňátku". Moc se jim líbila také pohádka od Josefa Čapka: "Jak pejsek a kočička pekli dort". Líbilo se také video: Jak kočička a pejsek myli podlahu. Přidala jsem také básničky od Jana Vodňanského a společně jsme si zazpívali oblíbenou a známou písničku: "Když jde malý bobr spát".

     Starším dětem se líbilo čtení od Astrid Lindgrenové: "Pipi dlouhá punčocha". Poté nakreslili krásné obrázky Pipi, které jsou vystaveny v knihovně. Připravila jsem  malou soutěž, kde děti poznávaly různé předměty, tipovaly na co se používají a docela dobře se při tom bavily. Kdo uhádl, dostal malou odměnu.

      Děti byly moc hodné a pozorné a já už se budu těšit na další  setkání s dětmi v naší knihovně.

 

 

 

 

 

 

Ve dnech 18.3. a 19.3. 2013 v rámci měsíce knihy, proběhlo v místní knihovně čtení pro děti. Přišly děti ze základní a mateřské školy. Těm menším jsem četla z knížek od Jiřího Žáčka básničky a pohádky. Děti byly moc hodné a také se naučily jednoduché básničky a na oplátku mi zarecitovaly básničky, které se naučily ve škole a ve školce.

Větším dětem jsem četla z knihy Jana Wericha - Fimfárum. Pohádky se líbily a žáci se pobavili nad jednoslabičnou pohádkou. Od Oldřicha Sirovátky jsem jim přečetla pověst o brněnském kole a drakovi.

 

 

 

 

 

 ==============================================================

 


    V prosinci 2012 nám paní Marie Strachoňová zapůjčila krásný betlém z roku 1933. Krásné staré ozdoby na stromeček nám zapůjčila paní Marie Nádeníčková. Výstava se moc líbila. Děkujeme za zapůjčení.

 

 

 

  

 
 ===================================================================

 

 

 

Chtěla bych tímto poděkovat paní Silvii Polové za zapůjčení krásných hraček, starých téměř 60 let. Moc se všem líbily.

 


 

   

 

 

 

 

 

========================================================================Březen - měsíc knihy 2012

      

              " Učíme se v knihovně" 

 

Kdy?   Čtvrtek

22.3.2012 v 8,00 hod. -  9,45 hod.

Kdo?   Žáci 1. a 3. ročníku

 

Přečetla jsem dětem pohádku od Josefa Čapka: O pejskovi a kočičce: jak myli podlahu". Děti nakreslily krásné obrázky, které jsou vystavené v knihovně.

 

                             =============

 

Kdy?   Čtvrtek 22.3.2012 v 10,00 hod. - 11,00 hod.

Kdo?   Děti z MŠ

 

Děti si poslechly pohádku "O chytrém koblížkovi". Dále je zaujalo čtení Ezopových bajek, třeba "Myš a lev". Povídali jsme si o těchto bajkách. A protože byla zrovna doba před velikonocemi, pustila jsem dětem pohádku o Spejblovi a Hurvínkovi "Velikonoce-jarní úklid". Dětem se pohádka líbila, prohlédly si také novou knížku O S+H.

 

                           =============

 

 

Kdy?   Pátek 23.3.2012 v 8,00 hod.  -  9.45 hod.

Kdo?   Žáci 2. ročníku

 

Povídali jsme si o práci v knihovně, kde jsou založeny knihy dle žánrů, jak se knihy zakládají atd. Děti potom zakládaly knihy podle druhů/signatury/ a podle abecedy, bylo vidět,že je to baví.

Četla jsem jim z Ezopových bajek: Myš a lev,Čáp a liška, Lasička slepice. O bajkách jsme si povídali a rozebírali jsme je.

Po přečtení "Dášeňka,čili život štěněte" od Karla Čapka, děti opět kreslily.

 

                           =============

 

Kdy?   Pátek 23.3.2012 v 10,00 hod.  -  11,00 hod.

Kdo?   Žáci 4. a 5. ročníku

 

Přečetla jsem jim úryvek z knihy Markéty Zinnerové: "Indiáni z Větrova". Doporučila jsem jim knihu si přečíst.

Zaujalo je také vyprávění o historii a současnosti knihovny /mimo jiné je o tom psáno na těchto web stránkách/, dále jsem jim předvedla jak se pracuje s novým knihovním programem Clavius.

 

Všechny děti byly moc hodné a myslím si, že se všichni opět brzy v knihovně zase sejdeme.

 

                          ==============

                          ==============

                          ==============

 

 

 

 

Týden

 

knihoven 3.10 - 9.10.2011

------------------------------------------------------------

 

      V rámci týdne knihoven,byla knihovna otevřena pro veřejnost i ve čtvrtek 6.10.2011. Zároveň se uskutečnila zajímavá  beseda nad kronikou obce. Nynější kronikářka,paní Ludmila Matulová nám dala možnost do čtyř kronik nahlédnout, spoustu událostí si také pamatuje. Nejstarší záznam v kronice je od roku 1928.Kroniky jsou psány úhledným písmem a jsou zde zaznamenány události stavební,zdravotní,školní,společenské,zemědělské,o počasí a mnoho dalších zajímavých událostí.Ani dvě hodiny nám  na prohlídku kronik nestačily.

     Jedinou vadou byla nízká účast občanů, přestože nabídka této akce proběhla v místním rozhlase i na internetu.Je to škoda, protože taková příležitost se často nenaskytne. Snad někdy příště........

 

 

 

 

 


   

 

 

    Národ,který málo čte,málo ví.Národ,který málo ví,se špatně rozhoduje - doma, na trhu, u soudu, u volebních uren. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu.

 

Jim Trelease, americký propagátor čtení dětem

 

 

Kontakt s živým slovem bohužel vytlačuje počítač a televize, nástrojem zde není slovo,ale obraz. Proto čtěme dětem. Kdo nečte,nebude stačit změnám současného života. Čtení učí děti rozeznávat dobro od zla, rozvíjí jazyk, paměť, představivost, rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění - proto čtěme dětem.

 

 

V rámci akce " Česko čte dětem", se v naší knihovně , za účasti dětí základní školy v Borkovanech, uskutečnilo dne 9.3.2011 čtení pro děti.

Od 8,00 do 10,00 hodin jsem dětem 1. a 2. ročníku četla z knihy "Hurvínkův rok" od Heleny Štáchové. Po přečtení asi dvou kapitol jsem si povídali o historii loutek Spejbla a Hurvínka, Máničky,tety Kateřiny a Žerýka, dále o loutkohercích a divadle S.a H. v Praze. Děti namalovaly krásné obrázky ze čtení a bylo zřejmé,že dávaly pozor o čem jsem četla.

Pro starší děti 3. - 5. ročníku jsem vybrala knihu mého dětství od Václava Řezáče "Poplach v kovářské uličce". Přesto,že je dnes jiná doba, příběh děti zaujal. Vyprávěla jsem jim jak to dříve bylo za mého dětství i za dětství z vyprávění mých rodičů. Zajímaly je také moje zážitky ze školy a jak to dříve ve škole vypadalo. Děti si udělaly zápisky do školních sešitů.

Ukázala jsem dětem jak nakupuji knihy přes internet, jak se pracuje s knihami od nákupu až po zapůjčení.

Považuji, z mého hlediska, akci za zdařilou. Přiznám se,že jsem měla obavu jak a čím po dvě hodiny děti zaujmout. Byla jsem mile překvapena, děti byly po celou dobu velice pozorné a hodné - chválím.

Nakonec hezký zážitek - druhý den po akci jsem měla v knihovně pořádný nával, přišla se většina školních dětí zaregistrovat do knihovny jako čtenáři. Věřím,že jim elán pro čtení knížek vydrží.

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

 

Dne ´1.4.2011 proběhlo v místní škole čtení "Noc s Andersenem". Dětem četla naše stálá čtenářka paní Božena Němečková, opět byl zaznamenán úspěch. Fotografie jsem si vypůjčila z webové stránky školy.